Rabu, 15 Agustus 2012Allah Ta'ala berfirman:
"Dan sesungguhnya engkau - hai Muhammad - adalah memiliki budipekerti yang luhur." (al-
Qalam: 4)
Allah Ta'ala berfirman lagi:
"Dan orang-orang yang menahan kemarahannya dan pula suka memaafkan kepada orang
banyak," sampai habisnya ayat. (ali-lmran: 134)
619. Dari Anas r.a., katanya: "Rasulullah s.a.w. itu adalah sebaik-baik manusia dalam
hal budipekertinya." (Muttafaq 'alaih)
620. Dari Anas r.a. pula, katanya: "Saya tidak pernah memegang suatu sutera tebal
ataupun sutera tipis yang rasanya lebih halus daripada tapak tangan Rasulullah s.a.w. Saya
juga tidak pernah mencium satu bau-bauanpun yang lebih harum daripada bau Rasulullah
s.a.w. Saya telah melayani Rasulullah s.a.w. selama sepuluh tahun, maka beliau tidak pernah
samasekali mengucapkan "cis" pada saya, juga tidak pernah bersabda: "Mengapa engkau
lakukan itu," untuk sesuatu yang saya lakukan, atau bersabda: "Alangkah baiknya kalau
engkau melakukan begini," untuk sesuatu yang tidak saya lakukan." (Muttafaq 'alaih)
621. Dari as-Sha'bu bin Jatstsamah r.a., katanya: "Saya pernah memberikan hadiah
kepada Rasulullah s.a.w. berupa seekor keledai liar, kemudian beliau s.a.w.
mengembalikannya pada saya. Setelah beliau melihat kecemasan yang tampak di mukaku,
lalu beliau s.a.w. bersabda: "Kita tidak mengembalikannya itu padamu, melainkan karena
kita ini sedang melakukan ihram." (Muttafaq 'alaih)
622. Dari an-Nawwas bin Sam'an r.a., katanya: "Saya bertanya kepada Rasulullah s.a.w.
perihal kebajikan dan dosa. Beliau s.a.w. lalu bersabda: "Kebajikan itu ialah baiknya
budipekerti dan dosa itu ialah apa-apa yang engkau rasakan bimbang dalam dada - yakni
hati - dan engkau tidak suka kalau hal itu diketahui oleh orang banyak."
(Riwayat Muslim)
623. Dari Abdullah bin Amr bin al-'Ash radhiallahu 'anhuma, katanya: "Rasulullah
s.a.w. itu bukan seorang yang kotor - baik kata-katanya atau tindakannya - dan tidak pula
seorang yang bersengaja hendak berbuat kekotoran - baik kata-kata atau tindakannya." Beliau
s.a.w. bersabda: "Sesungguhnya termasuk dalam golongan orang-orang yang terpilih di
antara engkau semua adalah orang yang terbaik budipekertinya." (Muttafaq 'alaih)
624. Dari Abu darda' r.a. bahwasanya Nabi s.a.w. bersabda: "Tidak ada sesuatu yang
lebih berat dalam timbangan amalannya seseorang mu'min besok pada hari kiamat daripada
baiknya budipekerti dan sesungguhnya Allah itu membenci kepada seorang yang kotor serta
rendah kata-katanya - yakni yang senantiasa memperbincangkan kemesuman, kejahatan dan
Iain-Iain."
Diriwayatkan oleh Imam Termidzi dan ia mengatakan bahwa ini adalah Hadis shahih.
625. Dari Abu Hurairah r.a. katanya: "Rasulullah s.a.w. ditanya tentang apakah
sebagian besar amalan yang memasukkan para manusia itu dalam syurga. Beliau s.a.w.
menjawab: "Yaitu bertaqwa kepada Allah dan bagusnya budipekerti." Beliau ditanya pula
tentang apakah sebagian besar amalan yang memasukkan para manusia dalam neraka.
Beliau menjawab: "Yaitu karena perbuatan mulut dan kemaluan."
Diriwayatkan oleh Imam Termidzi dan ia mengatakan bahwa ini adalah Hadis hasan.
626. Dari Abu Hurairah r.a. pula, katanya: "Rasulullah s.a.w. bersabda:
"Sesempurna-sempurnanya kaum mu'minin dalam hal keimanannya ialah yang
terbaik budipekertinya di antara mereka itu sedang orang-orang yang pilihan di antara
engkau semua itu ialah yang terbaik hubungan - pergaulannya - dengan isteri-isterinya."
Diriwayatkan oleh Imam Termidzi dan ia mengatakan bahwa Hadis ini adalah hasan
shahih.
627. Dari Aisyah radhiallahu 'anha, katanya: "Saya mendengar Nabi s.a.w. bersabda:
"Sesungguhnya seorang mu'min itu niscayalah dapat mencapai derajatnya seorang
yang berpuasa - pada siang harinya - dan berdiri bersembahyang - pada malam harinya -
dengan sebab kebaikan budipekertinya itu." (Riwayat Abu Dawud)
628. Dari Abu Umamah al-Bahili r.a., katanya: "Rasulullah s.a.w. bersabda:
"Saya adalah seorang yang memberikan jaminan untuk memperoleh sebuah rumah
dalam halaman syurga bagi seseorang yang meninggalkan memberikan bantahan, sekalipun
ia merasa dalam kebenaran -apa yang dibantahnya itu, juga sebuah rumah di tengah syurga
bagi seseorang yang meninggalkan dusta, sekalipun dengan maksud bersenda gurau,
demikian pula sebuah rumah di tanah tinggi syurga bagi seorang yang memperbaiki
budipekertinya."
Hadis shahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan isnad shahih.
Azza'im artinya seorang yang memberikan jaminan. Makna aslinya ialah pemimpin.
629. Dari Jabir r.a. bahwasanya Rasulullah s.a.w. bersabda: "Sesungguhnya termasuk
golongan orang yang paling saya cintai di antara engkau semua serta yang terdekat
kedudukannya dengan saya pada hari kiamat ialah yang terbaik budipekertinya di antara
engkau semua itu, dan sesungguhnya termasuk golongan orang yang paling saya benci di
antara engkau semua serta yang terjauh kedudukannya dengan saya pada hari kiamat ialah
orang-orang yang banyak berbicara, sombong bicaranya serta merasa tinggi apa yang
dipercakapkannya itu - karena kecongkakannya." Para sahabat berkata: "Ya Rasulullah, kita
semua telah mengerti apa arti orang yang banyak bicara serta orang yang sombong
bicaranya. Tetapi apakah yang dimaksud mutafaihiq itu." Beliau s.a.w. menjawab: "Mereka itu
ialah orang-orang yang sombong - merasa tinggi isi pembicaraannya."
Diriwayatkan oleh ImamTermidzi dan ia mengatakan bahwa ini adalah Hadis hasan.
Atstsartsar ialah orang yang banyak bicaranya secara dipaksa-paksakan sendiri.
Almutasyaddiq ialah orang yang berlagak sombong kepada orang banyak dengan katakatanya
dan kalau berbicara itu serasa penuh isi mulutnya karena hendak memfasih-fasihkan
serta mengagung-agungkan pembicaraannya sendiri itu. Adapun Almutafaihiq asalnya dari
kata fahq, yaitu membuat penuh isi mulut dengan percakapannya serta meluas-luaskan apa
yang dibicarakannya, bahkan merasa asing - bangga - dengan kata-katanya karena
ketakabburan serta perasaan tingginya dan menampakkan bahwa dirinya adalah lebih utama
dari orang lain.
Imam Termidzi meriwayatkan dari Abdullah bin al-Mubarak rahimahullah dalam
menafsiri arti "bagusnya budipekerti", ia mengatakan: "Bagusnya budipekerti ialah manisnya
wajah, memberikan kebaikan dan menahan kejahatan."

0 komentar:

Posting Komentar

BTemplates.com

Facebook  Twitter  Google+ Yahoo

Google+ Badge

Diberdayakan oleh Blogger.

Owner Blog

Salam Persahabatan, dan Salam persaudaraan.
terima Kasih Anda telah berkunjung/membaca artikel saya, kebanyakan postingan di Blog Farid Aslam ini adalah hasil karya saya, namun ada beberapa yang saya rangkum, atau saya Kumpulkan dari berbagai sumber. dan ada juga yang Sahabat kirim melalui Email, ke pada saya untuk di Posting di Blog ini. Dan Sahabat juga boleh mengirimkan Cerita (fiksi, ilmu pengetahuan, pengalaman hidup, Agama Islam dan lainnya), semuanya akan saya tampung di Blog saya ini.
sekian dan Terima kasih jadilah Manusia yang berguna bagi sesama.
wassalam
Manusia Paling amat sangat Fakir akan Rahmat Robb

Translate

Popular Posts

Blog Archive