Rabu, 15 Agustus 2012


Allah Ta'ala berfirman dalam mengabarkan perihal hambaNya yakni Nabi Shalih, yaitu:"Dan saya - Shalih - menyerahkan urusanku kepada Allah, sesungguhnya Allah adalah Maha Melihatkeadaan hamba-hamba. Maka Allah melindunginya dari kejahatan-kejahatan tipu daya mereka itu." (Ghafir:
44-45)439. Dari Abu Hurairah r.a. dari Rasulullah s.a.w., sabdanya:"Allah Azzawajalla berfirman-dalam Hadis Qudsi: "Aku adalah menurut sangkaan hambaKudan Aku akan selalu besertanya selama ia mengingat padaKu. Demi Allah, niscayalah Allah itu lebihgembira kepada taubatnya seseorang hambaNya daripada seseorang di antara engkau semua yangmenemukan sesuatu bendanya yang telah hilang di padang yang luas.Barangsiapa yang mendekat padaKu dalam jarak sejengkal, maka Aku mendekat padanyadalam jarak sehasta dan barangsiapa yang mendekat padaKu dalam jarak sehasta, maka Akumendekat padanya dalam jarak sedepa. Jikalau hambaKu itu mendatangi Aku dengan berjalan, makaAku mendatanginya dengan bergegas-gegas." (Muttafaq 'alaih)Ini disebutkan dalam salah satu riwayat Imam Muslim. Tentang sejarahnya sudah diuraikandi muka dalam bab yang sebelum ini - lihat Hadis no. 412.Diriwayatkan pula dalam kedua kitab shahih Wa ana ma'ahu bina yadzkuruni, dengan nun,
sedang dalam riwayat di atas dengan kata haitsu dengan menggunakan tsa'. Keduanya adalah shahih.
440. Dari Jabir r.a. bahwasanya Ia mendengar Nabi s.a.w., sebelum wafatnya kurang tiga haripernah bersabda:"Janganlah seseorang dari engkau semua itu meninggal dunia, melainkan ia harusmemperbaguskan sangkaannya kepada Allah Azzawajalla." (Riwayat Muslim)441. Dari Anas r.a., katanya: "Saya mendengarkan Rasulullah s.a.w. bersabda:"Allah Ta'ala berfirman - dalam Hadis Qudsi: "Hai anak Adam - yakni manusia,sesungguhnya engkau itu selama suka berdoa dan mengharapkan kerahmatanKu, makapastilah Aku memberikan pengampunan padamu atas segala dosa yang ada padamu danAku tidak peduli - betapa banyaknya. Hai anak Adam, andaikata dosa-dosamu itu telahmencapai setinggi langit - karena sangat banyaknya, kemudian engkau memohonkanpengampunan padaKu, pasti Aku mengampuninya. Hai anak Adam, andaikata engkaudatang padaku dengan membawa kesalahan hampir sepenuh bumi, kemudian engkaumenemui Aku, asalkan engkau tidak menyekutukan sesuatu denganKu, pastilah Aku akanmendatangimu dengan membawa pengampunan hampir sepenuh bumi itu pula."Diriwayatkan oleh Imam Termidzi dan ia mengatakan bahwa ini adalah Hadis hasan.'Ananas sama-i dengan fathahnya 'ain, dikatakan bahwa maknanya itu ialah apa-apayang tampak padamu dari pandangan langit itu jikalau engkau mengangkat kepalamu, adapula yang mengatakan bahwa artinya itu ialah mega. Qurabui ardhi dengan dhammahnya qaf
dan ada yang mengatakan dengan kasrahnya qaf, artinya ialah sesuatu yang hampirmemenuhi bumi itu. Wallahu alam.

0 komentar:

Posting Komentar

BTemplates.com

Facebook  Twitter  Google+ Yahoo

Google+ Badge

Diberdayakan oleh Blogger.

Owner Blog

Salam Persahabatan, dan Salam persaudaraan.
terima Kasih Anda telah berkunjung/membaca artikel saya, kebanyakan postingan di Blog Farid Aslam ini adalah hasil karya saya, namun ada beberapa yang saya rangkum, atau saya Kumpulkan dari berbagai sumber. dan ada juga yang Sahabat kirim melalui Email, ke pada saya untuk di Posting di Blog ini. Dan Sahabat juga boleh mengirimkan Cerita (fiksi, ilmu pengetahuan, pengalaman hidup, Agama Islam dan lainnya), semuanya akan saya tampung di Blog saya ini.
sekian dan Terima kasih jadilah Manusia yang berguna bagi sesama.
wassalam
Manusia Paling amat sangat Fakir akan Rahmat Robb

Translate

Popular Posts

Blog Archive