Rabu, 15 Agustus 2012

Ketahuilah bahwasanya yang terpilih bagi seseorang hamba Tuhan di kala ia dalamkeadaan sehat ialah supaya ia selalu dalam ketakutan di samping pengharapan kepada Tuhan.

Ketakutan serta pengharapannya itu harus sama nilainya. Tetapi dalam keadaan sakit,haruslah ia lebih mengutamakan pengharapannya. Kaedah-kaedah syariat dari nash-nash al-Kitab dan as-Sunnah dan lain-lainnya menampakkan benar-benar keharusan yangsedemikian itu.Allah Ta'ala berfirman:"Maka tidak akan merasa aman dari tipudaya - yakni siksa - Allah, melainkan kaum yangmendapatkan kerugian." (al-A'raf: 99)
Allah Ta'ala berfirman lagi:"Bahwasanya saya tidak akan berputusasa dari kerahmatan Allah, melainkan orang-orang
kafir," (Yusuf: 87)
Allah Ta'ala juga berfirman:"Pada hari itu - yakni hari kiamat -ada wajah-wajah yang putih yakni wajah-wajah kaummu'minin - dan wajah-wajah yang hitam -yakni wajah-wajah kaum kafirin." (ali-lmran: 106)
Allah Ta'ala berfirman lagi:"Sesungguhnya Tuhanmu adalah sangat cepat penyiksaanNya dan sesungguhnya Dia adalah MahaPengampun lagi Penyayang." (al-A'raf: 167)
Allah Ta'ala berfirman pula:"Sesungguhnya orang-orang yang berbakti itu niscayalah dalam syurga Na'im - penuh kenikmatan -dan sesungguhnya orang-orang yang menyeleweng itu niscayalah dalam neraka Jahim - penuh kenistaan." (allnfithar:
13-14)Juga Allah Ta'ala berfirman:"Maka barangsiapa yang berat timbangan amal kebaikannya, maka ia adalah dalam kehidupan yangmenyenangkan. Tetapi barangsiapa yang ringan timbangan amal kebaikannya, maka tempat kembalinya adalahneraka Hawiyah." (al-Qari'ah: 6-9)
Ayat-ayat yang semakna dengan di atas itu amat banyak sekali. Maka terkumpullah didalamnya ketakutan dan pengharapan dalam dua ayat secara bersambungan atau dalam beberapaayat atau bahkan dalam satu ayat saja.442. Dari Abu Hurairah r.a. bahwasanya Rasulullah s.a.w. bersabda:"Andaikata seseorang mu'min itu mengetahui bagaimana keadaan siksa yang ada di sisi Allah,tentu tidak seorangpun akan loba dengan syurgaNya. Tetapi andaikata seseorang kafir itumengetahui bagaimana besarnya kerahmatan yang ada di sisi Allah, tentu tidak seorangpun yangakan berputus asa untuk dapat memasuki syurgaNya." (Riwayat Muslim)

Dari Abu Said al-Khudri r.a. bahwasanya Rasulullah s.a.w. bersabda:"Apabila janazah itu telah diletakkan - dalam usungan - dan orang-orang lelaki membawanya  di atas leher-lehernya - diangkat ke kubur, maka jikalau janazah itu shalih, ia berkata: "Dahulukanlah    aku, dahulukanlah aku," - yakni segerakan ditanam karena sudah amat rindu pada kerahmatan serta  kenikmatan dalam kubur. Tetapi jikalau janazah itu bukan shalih, maka iapun berkata: "Alangkah celakanya tubuhku, ke mana engkau semua membawa tubuhku ini." Suara janazah itu dapat didengar

oleh segala benda, melainkan manusia, sebab andaikata ia mendengarnya, tentulah ia akan matisekali." 47 (Riwayat Bukhari)
44. Dari Ibnu Mas'ud r.a., katanya: "Rasulullah s.a.w. bersabda kepadaku:"Syurga itu lebih dekat dari seseorang di antara engkau semua daripada taliterumpahnya dan nerakapun demikian pula." (Riwayat Bukhari)Keterangan:Menilik Hadis ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa hanya ketaatan kepadaAllah Ta'ala itu sajalah yang dapat menyampaikan seseorang ke syurga, sedang kemaksiatanadalah mendekatkannya menuju ke neraka. Masing-masing dari keduanya,baikpun ketaatanataupun kemaksiatan itu dapat berlaku atau terlaksana dalam segala sesuatu sekalipuntampaknya amat kecil dan tidak berarti, namun semua amalan itu pasti ada nilainya di sisiAllah, yakni penilaian berupa pahala untuk ketaatan dan siksa untuk kemaksiatan.Sebabnya mati sekali ialah karena sangat kerasnya suara atau karena dahsyatnya apa yang dilihat oleh mayat
tadi perihal bencana dan malapetaka yang diteriakkan olehnya.

0 komentar:

Posting Komentar

BTemplates.com

Facebook  Twitter  Google+ Yahoo

Google+ Badge

Diberdayakan oleh Blogger.

Owner Blog

Salam Persahabatan, dan Salam persaudaraan.
terima Kasih Anda telah berkunjung/membaca artikel saya, kebanyakan postingan di Blog Farid Aslam ini adalah hasil karya saya, namun ada beberapa yang saya rangkum, atau saya Kumpulkan dari berbagai sumber. dan ada juga yang Sahabat kirim melalui Email, ke pada saya untuk di Posting di Blog ini. Dan Sahabat juga boleh mengirimkan Cerita (fiksi, ilmu pengetahuan, pengalaman hidup, Agama Islam dan lainnya), semuanya akan saya tampung di Blog saya ini.
sekian dan Terima kasih jadilah Manusia yang berguna bagi sesama.
wassalam
Manusia Paling amat sangat Fakir akan Rahmat Robb

Translate

Popular Posts

Blog Archive