Rabu, 15 Agustus 2012Allah Ta'ala berfirman:
"Dan rendahkanlah sayapmu - yakni bersikap merendahkan dirilah - kepada orang yang mengikutimu
dari golongan kaum mu'minin.” (as-Syu'ara': 215)
Allah Ta'ala berfirman lagi:
"Sesungguhnya Allah menyuruh dengan keadilan, berbuat baik dan memberi sedekah kepada
kaum kerabat serta melarang per-buatan keji, kemungkaran dan kederhakaan. Allah menasihatkan
kepadamu semua, supaya engkau semua dapat memperoleh peringatan." (an-Nahl: 90)
651. Dari Ibnu Umar radhiallahu 'anhuma, katanya: "Saya mendengar Rasulullah s.a.w.
bersabda:
"Tiap seorang dari engkau semua itu adalah penggembala dan setiap seorang dari
engkau semua itupun akan ditanya perihal penggembalaannya. Pemimpin adalah
penggembala dan akan ditanya perihal penggembalaannya. Seorang lelaki adalah
penggembala dalam keluarganya dan akan ditanya perihal penggembalaannya. Seorang
wanita adalah penggembala dalam rumah suaminya dan akan ditanya perihal
penggembalaannya. Buruh adalah penggembala dalam harta majikannya dan akan ditanya
perihal penggembalaannya. Jadi setiap seorang dari engkau semua itu adalah penggembala
dan tentu akan ditanya perihal penggembalaannya." (Muttafaq 'alaih)
652. Dari Abu Ya'la iaitu Ma'qil bin Yasar r.a., katanya: "Saya mendengar Rasulullah
s.a.w. bersabda:
"Tiada seorang hamba pun yang diserahi oleh Allah untuk menggembala suatu
penggembalaan - yakni memimpin sesuatu ummat atau bangsa, lalu ia mati pada hari
kematiannya, sedang di kala itu ia dalam keadaan menipu pada penggembalaanya,
melainkan Allah mengharamkan padanya untuk masuk syurga." (Muttafaq 'alaih)
Dalam riwayat lain disebutkan: "Lalu orang yang diserahi penggembalaan itu tidak
menjaga penggembalaannya dengan nasihatnya - yakni mengusahakan apa-apa yang
bermanfaat untuk rakyatnya dan menolak apa-apa yang akan membahayakan mereka, maka
orang itu tidak akan dapat memperoleh bau syurga."
Dalam riwayat Imam Muslim juga disebutkan:
"Tiada seorang amir - pemimpin - yang menguasai urusan pemerintahan kaum
Muslimin, kemudian ia tidak bersungguh-sungguh memberikan kemanfaatan kepada
mereka, juga tidak memberikan nasihat pada mereka - yakni mengusahakan mana-mana
Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
310
yang baik dan menolak mana-mana yang tidak baik, melainkan pemimpin itu tidak akan
masuk syurga beserta mereka yang di-pimpinnya itu."
653. Dari Aisyah radhiallahu 'anha, katanya: "Saya mendengar Rasulullah s.a.w.
bersabda dalam rumahku demikian:
"Ya Allah, barangsiapa yang menguasai sesuatu dari urusan pemerintahan ummatku,
kemudian ia membuat kesengsaraan pada mereka, maka berilah kesengsaraan kepada orang
itu sendiri, sedang barangsiapa yang menguasai sesuatu dari urusan pemerintahan ummatku,
kemudian ia menunjukkan kasih-sayang kepada mereka, baik ucapan ataupun perbuatannya,
maka kasih-sayangilah orang itu." (Riwayat Muslim)
654. Dari Abu Hurairah r.a., katanya: "Rasulullah s.a.w. bersabda:
"Kaum Bani Israil itu selalu dipimpin oleh para Nabi, iaitu setiap ada seorang Nabi
yang meninggal dunia, maka digantilah oleh Nabi lainnya. Sesungguhnya saja tiada Nabi
lagi sepeninggalku nanti. Akan datanglah sesudahku beberapa khalifah - para pengganti,
maka banyaklah jumlah mereka itu." Para sahabat berkata: "Apakah yang Tuan perintahkan
pada kita pada saat itu?" Beliau s.a.w. bersabda: "Penuhilah dengan pembai'atan yang
pertama - yakni patuh pada pemerintahan itu serta memerangi orang yang menen-tangnya,
kemudian berilah kepada khalifah-khalifah itu akan hak mereka - yang wajib dipenuhi-dan
mohonlah kepada Allah apa-apa yang semestinya menjadi hakmu semua - iaitu supaya
dikasih-sayangi oleh pemerintahan itu serta diusahakan mana-mana yang bermanfaat dan
dihindarkan dari bencana, kerana sesungguhnya Allah akan menanya kepada khalifahkhalifah
itu perihal cara penggembalaan mereka kepada ummatnya." (Muttafaq 'alaih)
655. Dari 'Aidz bin 'Amr r.a. bahawasanya ia masuk ke tempat 'Ubaidullah bin Ziad,
lalu ia berkata: "Hai anakku, sesungguhnya saya pernah mendengar Rasulullah s.a.w.
bersabda: "Sesungguhnya seburuk-buruknya penggembala ialah orang-orang yang keras hati
- pada penggembalaannya." Maka dari itu janganlah engkau termasuk golongan mereka itu."
(Muttafaq 'alaih) 55
656. Dari Abu Maryam al-Azdi r.a. bahawasanya ia berkata kepada Mu'awiyah r.a.:
"Saya mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda:
"Barangsiapa yang diserahi oleh Allah akan sesuatu kekuasaan dari beberapa urusan
pemerintahan kaum Muslimin, kemudian orang itu menutup diri - tidak memperhatikan -
perihal hajat, kepentingan atau kefakiran orang-orang yang di bawah kekuasannya, maka
Allah juga akan menutup diri - yakni tidak memperhatikan - perihal hajat, kepentingan atau
kefakirannya sendiri pada hari kiamat."
Sejak saat itu Mu'awiyah lalu mengangkat seseorang untuk mengurus segala macam
keperluan orang banyak."
Diriwayatkan oleh Imam-imam Abu Dawud dan Termidzi.
55 Keterangan Hadis di atas dapat diperiksa selengkapnya dalam Hadis no. 193. Harap maklum.
Penguasa Yang Adil
Allah Ta'ala berfirman:
"Sesungguhnya Allah itu memerintahkan keadilan, berbuat baik dan memberikan bantuan
kepada kaum kerabat," sampai habisnya ayat. (an-Nahl: 90)
Allah Ta'ala juga berfirman:
"Dan berlaku-adillah engkau semua, sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang
berlaku adil." (al-Hujurat: 9)
657. Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi s.a.w., sabdanya: "Ada tujuh macam orang yang
akan diberi naungan oleh Allah dalam naungannya pada hari tiada naungan melainkan
naungan Allah itu sendiri, iaitu: imam - pemimpin atau kepala - yang adil, pemuda yang
tumbuh - sejak kecil - dalam beribadat kepada Allah 'Azzawajalla, seseorang yang hatinya
tergantung - sangat memperhatikan - kepada masjid-masjid, dua orang yang saling cintamencintai
kerana Allah, keduanya berkumpul atas keadaan yang sedemikian serta berpisah
pun atas keadaan yang sedemikian, seseorang lelaki yang diajak oleh wanita yang
mempunyai kedudukan serta kecantikan wajah, lalu ia berkata: "Sesungguhnya saya ini takut
kepada Allah," - ataupun sebaliknya yakni yang diajak itu ialah wanita oleh seorang lelaki,
seseorang yang bersedekah dengan suatu sedekah lalu menyembunyikan amalannya itu -
tidak menampak-nampakkannya, sehingga dapat dikatakan bahawa tangan kirinya tidak
mengetahui apa-apa yang dilakukan oleh tangan kanannya dan seseorang yang ingat kepada
Allah di dalam keadaan sepi lalu melelehlah airmata dari kedua matanya."(Muttafaq 'alaih)
658. Dari Abdullah bin 'Amr bin al-'Ash radhiallahu 'anhuma, katanya: "Rasulullah
s.a.w. bersabda:
"Sesungguhnya orang yang berlaku adil itu di sisi Allah akan menempati beberapa
mimbar dari cahaya. Mereka itu ialah orang-orang yang adil dalam meneterapkan hukum,
juga terhadap keluarga dan perihal apapun yang mereka diberi kekuasaan untuk
mengaturnya." (Riwayat Muslim)
659. Dari 'Auf bin Malik, katanya: "Saya mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda:
"Pemimpin-pemimpin pilihan di antara engkau semua ialah orang-orang yang engkau
semua mencintai mereka dan mereka pun mencintaimu semua, juga yang engkau semua
mendoakan kebaikan untuk mereka dan mereka pun mendoakan kebaikan untukmu semua.
Adapun pemimpin-pemimpin yang jahat di antara engkau semua ialah orang-orang
yang engkau semua membenci mereka dan mereka pun membenci padamu semua, juga yang
engkau semua melaknat mereka dan mereka pun melaknat padamu semua." 'Auf berkata:
"Kita para sahabat lalu berkata: "Ya Rasulullah,apakah kita tidak boleh menentang kepada
pemimpin-pemimpin yang sedemikian itu? Beliau s.a.w. bersabda: "Jangan menentang
mereka, selama mereka masih tetap mendirikan solat di kalanganmu semua." (Riwayat
Muslim)
Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
312
660. Dari 'Iyadh bin Himar r.a., katanya: "Saya mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda:
"Ahli syurga itu ada tiga macam, iaitu orang yang mempunyai kekuasaan
pemerintahan yang berlaku adil dan dikurniai taufik -yakni dikurniai pertolongan oleh Allah
untuk melaksanakan perintah-perintahNya dan menjauhi larangan-laranganNya, juga
seorang yang berhati kasih sayang, lemah-lembut kepada semua kerabatnya dan juga kepada
sesama Muslimnya, dan pula seorang yang menahan diri dari meminta-minta dan berusaha
untuk tidak meminta-minta itu, sedangkan ia mempunyai keluarga banyak - dan dalam
keadaan miskin." (Riwayat Muslim)

0 komentar:

Posting Komentar

BTemplates.com

Facebook  Twitter  Google+ Yahoo

Google+ Badge

Diberdayakan oleh Blogger.

Owner Blog

Salam Persahabatan, dan Salam persaudaraan.
terima Kasih Anda telah berkunjung/membaca artikel saya, kebanyakan postingan di Blog Farid Aslam ini adalah hasil karya saya, namun ada beberapa yang saya rangkum, atau saya Kumpulkan dari berbagai sumber. dan ada juga yang Sahabat kirim melalui Email, ke pada saya untuk di Posting di Blog ini. Dan Sahabat juga boleh mengirimkan Cerita (fiksi, ilmu pengetahuan, pengalaman hidup, Agama Islam dan lainnya), semuanya akan saya tampung di Blog saya ini.
sekian dan Terima kasih jadilah Manusia yang berguna bagi sesama.
wassalam
Manusia Paling amat sangat Fakir akan Rahmat Robb

Translate

Popular Posts

Blog Archive