Jumat, 17 Agustus 2012


Syarat solat berjamaah untuk lelaki muslim

Solat Berjamaah (solat bersama) untuk lelaki muslim itu lebih afdol daripada solat sendiri.    Akan tetapi untuk Wanita muslim lebih afdol solat dirumah walaupun sendirian, atau berjamaah bersama saudaranya, tapi jika solat berjamaah dengan sesame wanita itu lebih utama. Adapun syarat solat berjamaah ada 10 :
1.     Tidak boleh makmum bertekad bahwa  imam itu solatnya batal (karena syarat dan rukun Dalam solat tidak sempurna, seperti bacaan surat alFatihah yang salah, atau imam tidak tumaninah dan lain lain), dan tidak boleh bermakmum kepada imam yang melakukan solat Qodo (bayar hutang solat yang terlewatkan).
2.     Makmum tidak boleh bermakmum kepada orang yang solatnya bernakmum lagi, tapi harus bermakmum kepada Imam, atau yang Solat sendirian.
3.     Tidak sah solatnya apabila dia bermakmum kepada orang yang bacaan ALQurannya (surat alfatihah yang tidak sempurna tajwidnya), sseperti tidak bisa mngucapkan ayat alquran dengan mahrajnya, atau selalu mengantikan huruf dengan huruf lain seperti ha ح diganti dengan huruf kha/ho خ , atau ha besar ه dan lainnya.kecuali jika makmumnya lebih rusak bacaan alqurannya dari imam, maka dia sah berjamaah dengan imam tersebut.
4.     Makmum tida boleh berdiri posisinya lebih depan daripada imam solat.
5.     Apabila makmunyanya lelaki maka tidak sah solatnya jika imamnya wanita atau Banci, wanita, atau Banci bolah (sah solatnya) apabila mereka bermakmum kepada Lelaki.
6.     Orang yang solat  jadi makmum maka dia wajib berniat jadi makmum, tapi untuk imam dia tidak diwajibkan niat jadi Imam hanya saja apabila dia tidak niat jadi imam solat, maka solatnya sah, hanya saja dia tidak akan mendapatkan pahala/fadilah berjamaah, semua niatnya harus di saat takbiratul ihram.
7.     Makmum harus tau gerakan imam dalam solat baik secara suara atau dengan melihat imam (atau melihat makmum yang lainnya yang di depan).
8.     Tidak boleh ada penghalang antara makmum dan imam seperti tembok dan sebagainya (harus terbuka antara imam dan makmum).
9.     Harus mengikuti gerakan imam dalam solat, dan makmum tidak boleh mendahului imam dalam solat, karena apabila makmum terus mendahului Imam dalam solat maka bisa jadi solat makmum tersebut batal. Adapun lebih afdolnya adalah jika imam sudah Ruku’ maka makmum boleh ruku’, dan jika imam sudah berdiri itidal, maka makmum bolah itdal dan seterusnya,  dan hukumnya makruh apabila makmum membarengi gerakan imam dalam solat, dan haram untuk makmum mendahului imam dalam solat walaupun satu rukun solat bangsa pekerjaan (bukan bacaan) dan apabila makmum mandahului imam dalam solat dua rukun maka solatnya makmum tersebut Batal,  dan makruh juga makmum jika memperlambat (ketinggalan gerak dalam rukun solat imam, satu rukun, dan apabila dua rukun solat ketinggalannya (tanpa ada udur/yang di bolehkan syara/agama) maka  solat makmum tersebut batal. Tapi sah/tidak batal solat makmum jika ada udur yang di bolehkan oleh syara, perti makmum membaca surat alfatihahnya lambat, sedangkan imam membaca surat alfatihahnya cepat, jadi makmum ketinggalan ruku’ karena harus  menyelesaikan bacaan alfatihah sehingga imam keburu ruku’. Atau makmum lupa membaca alfatihah katika imam mulai Ruku’ lalu makmum membaca dan menyelesaikan bacaan alfatihah, sampai imam selesai dengan sujud yang ke dua, maka boleh (tidak batal).
10.                        Makmum harus mengikuti imam dalam semua sunah/sunat solat, seperti imam melakukan Sujud tilawat (sujud tilawat adalah sujud ketika mendengar ayat yang di anjurkan harus sujud) atau sujud sahwi (sujud saahwi adalah sujud meminta maaf kepada Alloh dalam solat, seperti kita lupa meninggalkan sunat ab’ad, atau kelebihan rakaat dalam solat karena lupa, atau ragu). Apabila makmum tidak mengikuti imam dalam sunat ab’ad maka solat makmum tersebut batal/tidak sah, apabila makmum tidak niat mufaroqoh ( niat mufarqokoh adalah niat membatalkan ikatan antara makmum dan imam dalam solat, dan ini di bolehkan oleh agama). Maka apabila makmum sudah niat mufaroqoh maka makmum tidak tergantung apda imam dalam solat, makmum yang niat mufarokoh sama hukumnya seperti orang yang solat sendiri sampai selesai.
Masbuk/masboq dalam solat, masbuk adalah makmum yang solat berjamaah katika imam sudah selsai fatihah (rakaat ke satu, maupun rakaat yang ke 3 atau terakhir) apabila makmum selsai takbiratul ihram, terus dia membaca doa iftitah atau ta’ud, maka imam sudah ruku’, amak makmum harus ikut ruku’  meskipun bacaan alfatihahnya belum selsai, dan itu sudah terhitung rakaat pertama makmum tersebut.
Tapi apabila makmum yang masbuk tersebut takbiratul ihram (baru bergabung untuk berjamaah) maka imam sudah Ruku’ lalu makmum ikut ruku’, apabila makmum itu sempat ruku dengan imam bareng maka solatnya itu terhitung rakaat yang pertama, namun apabila ketika makmum hendak ruku’ dan imam keburu itida (berdiri setelah ruku’) maka  rakaat makmum tersebut tidak di hitung rakaat pertama, rakaat selanjutnya yang di hitung rakaat yang pertama.
Dan apabila makmum yang masbuk takbiratul ihram/mulai bergabung berjamaah, dan imam sedang sujud, atau duduk  tahiyat atau rukun yang lainnya maka makmum yang sudah selesai takbiratul ihram harus mengikuti/ bergabung mengikuti gerakan  imam dalam rukun solat. Dengan bacaannya di tiap tiap rukun solat.

0 komentar:

Posting Komentar

BTemplates.com

Facebook  Twitter  Google+ Yahoo

Google+ Badge

Diberdayakan oleh Blogger.

Owner Blog

Salam Persahabatan, dan Salam persaudaraan.
terima Kasih Anda telah berkunjung/membaca artikel saya, kebanyakan postingan di Blog Farid Aslam ini adalah hasil karya saya, namun ada beberapa yang saya rangkum, atau saya Kumpulkan dari berbagai sumber. dan ada juga yang Sahabat kirim melalui Email, ke pada saya untuk di Posting di Blog ini. Dan Sahabat juga boleh mengirimkan Cerita (fiksi, ilmu pengetahuan, pengalaman hidup, Agama Islam dan lainnya), semuanya akan saya tampung di Blog saya ini.
sekian dan Terima kasih jadilah Manusia yang berguna bagi sesama.
wassalam
Manusia Paling amat sangat Fakir akan Rahmat Robb

Translate

Popular Posts

Blog Archive