Selasa, 06 Agustus 2013


Berikut ini saya share ke Sahabat Aslam arti/maknanya dari semua bacaan sholat yang kita lakukan minimal 5x dalam sehari (sholat Wajib) insay alloh sebaik-baiknya.
Jika sahabat setiap hari berarti sahabat telah membaca Doa ini sehari 5x, semoga Alloh merahmati kita dan sealu menunjukan jalannya kepada kita.
Arti bacaa Doa Iftitah dalam Sholat : Alloh maha besar dengan ke agungannya,  dan segala puji hanya bagi Alloh yang sebanyak-banyaknya pujian. Dan maha suci Alloh dari penghujung pagi sampai penghujung sore.
Dan sesungguhnya kami/saya menghadapkan  wajah kami dan badan kami kepadamu ya Alloh yang telah menciptakan 7 lapis  langit dan Bumi, tegesnya telah mempalingkan dari Agama yang salah kana agama islam anu pasrah diri akan Alloh. Dan tidak ada kami dari golongan orang-orang Musyrik.
Karena sesungguhnya Sholat kami  ibadah kami, hidup dan mati kami hanya karena mu dan untukmu ya Allohu Robb yang telah menciptakan mengurus dan memiliki seluruh alam. Tidak ada yang menyerupai dan menyamainya dan kami telah engkau perintah untuk beribadah kepadamu, maka kami sebagian orang Muslim.
“wallohu a’lam bi murodihi”
Arti Surah al-Fatihah : Dengan nama Alloh yang maha pengasih lagi maha penyayang. Segala puji hanya bagi alloh pangeran/tuhan yang mengurus  alam semesta. Alloh yang  memberi nikmat umum di Dunia dan memberi nikmat Khusus di Akhirat. Alloh yang akan merajai di Hari kiamat, dan setelah kiamat. Hanya kepada Alloh kami beribadah dan hanya pada Alloh juga kami meminta pertolongan.
Semoga Alloh menunjukan pada kami akan jalan yang lurus  benar dan menyelamatkan kami yaitu Agama semua orang. Yang sudah memberikan nikmatmu kepada semua manusia yang tidak engkau murkai/benci kepada semua manusia  dan tidak yang sasar/tersesat dalam Agama selain Islam.
Arti Bacaan ketika Ruku' : Maha suci Alloh pangeran yang maha agung dan segala puji hanya pantas untuknya 3x.
Arti bacaan doa I'tidal ( bangun dari Ruku' ) : Alloh yang selalu mendengar menerima semua ibadah hambanya, yang selalu memujinya.
Ya Alloh tuhan kami semua hanya padamu semua pujian apapun yang ada di langit dan di bumi dan apapun kehendakmu dan  semua adalah baik darimu.

Arti bacaan / Doa Qunut sholat Shubuh :
Ya Alloh semoga engkau menunjukan pada kami, beserta orang-orang yang telah mendapatkan petunjukmu.
Dan semoga engkau memberi kewarasan kepada kami, serta  orang-orang yang engkau beri ke warasan.
dan semoga engkau memberi pertolongan kepada kami, beserta  orang-orang yang telah engkau beri pertolongan.
Dan semoga engkau memberi berkah kepada kami, di setiap perkara yang telah engkau limpahkan kepada kami.
Dan semoga Engkau mencegah pada kami akan perkara yang telah menghukumi kami akan keburukan dan kejelekan dengan Rahmatmu ya Robb, karena engkaulah yang sebaik baiknya yang menghukumi.
Dan sesungguhnya siapapun tidak akan menjadi hina, apabila engkau telah memuliakannya. Dan tidak akan mulia siapapun yang telah menjadi musuhmu atau menentangmu. Maha berkah Engkau Tuhan kami dan maha tinggi segalanya Robb,  maka semua pujian hanyalah untukmu ya Robb yang telah memberi hukum dan menghakimi se adil-adilnya, kami memohon ampunan kepadamu dan memohon taubat hanya padamu yaa Robb, semoga engkau memberikan rahmatmu kepada nabi baginda Muhammad dan semua keluarganya beserta para sahabatnya, serta memberikan salam untuk semuanya.
Arti bacaan ketika Sujud dalam Sholat : Maha suci Alloh yang maha tinggi dan segala puji hanya pantas untukna.

Arti bacaan ketika duduk di antara dua Sujud  : Ya Alloh ya tuhan kami, kami memohon ampunan kepadamu, dan memohon rahmatmu, dan memohon mengangkat derajat dan amal baik kami, dan memberi Rejeki pada kami, dan memberi petunjuk pada kami, dan menyayangi dan mengasihi kami.
Arti Bacaan Tahiyatul Akhir : Semua ke hormatan yang di berkahkan dan Rahmat yang bagus-bagus itu semua tetap hanya milik Alloh.
Dan keselamatan itu tetap kepadamu ya Baginda Muhammad yang menjadi nabi, dan rahmat Alloh dan keberkahan Alloh.
Semoga keselamatan hanya padamu wahai hamba-hamba Alloh yang shaleh.
Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang wajib di sembah di turuti kecuali hanya Alloh, dan aku bersaksa bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad adalah Utusannya Alloh. Ya Alloh semoga engkau memberikah Rahmat dan Hormatku kepada Baginda nabi besar Muhammad, dan kepada semua Keluarganya, seperti engkau telah memberikan Rahmat dan kehormatan kepada Nabi Ibrahim dan keluarga Ibrahim.
Dan semoga engkau ya Alloh memberikan keberkahan kepada Nabi Muhammad beserta keluarganya, sebagaimana engkau telah memberikan keberkahan kepada Nabi Ibrahim beserta keluarganya.
Di semua Alam sesungguhnya Engkua Ya Alloh yang selalu di puji dan yang maha Agung.
Ya Alloh ya Tuhan kami, ampunilah kami dari segala Dosa yang sudah kami lakukan, dan dosa yang belum kami lakukan, dan dosa yang samar (tidak  kami ketahui), dan dosa yang kami ketahui, dan dosa yang berlebihan,  dan kepada semua dosa-dosa kami Engkau yang maha mengetahui daripada kami.
Engkau yang maha awal dan engkau yang maha ekhir, tiada Tuhan yang wajib di sembah kecuali engkau, wahai  dzat yang membulak balikan hati semoga engkau menetapkan hati kami kepada Agamamu, dan kepada taat terhadapmu, maha suci/bersih engkau ya Robb sesungguhnya kami sebahagian dari golongan orang yang dzalim.
Assalamu alaikum warohmatullohi wa barokatuh

0 komentar:

Posting Komentar

BTemplates.com

Facebook  Twitter  Google+ Yahoo

Google+ Badge

Diberdayakan oleh Blogger.

Owner Blog

Salam Persahabatan, dan Salam persaudaraan.
terima Kasih Anda telah berkunjung/membaca artikel saya, kebanyakan postingan di Blog Farid Aslam ini adalah hasil karya saya, namun ada beberapa yang saya rangkum, atau saya Kumpulkan dari berbagai sumber. dan ada juga yang Sahabat kirim melalui Email, ke pada saya untuk di Posting di Blog ini. Dan Sahabat juga boleh mengirimkan Cerita (fiksi, ilmu pengetahuan, pengalaman hidup, Agama Islam dan lainnya), semuanya akan saya tampung di Blog saya ini.
sekian dan Terima kasih jadilah Manusia yang berguna bagi sesama.
wassalam
Manusia Paling amat sangat Fakir akan Rahmat Robb

Translate

Popular Posts

Blog Archive