Kamis, 07 November 2013Saleureus namah dinteun ayeuna ( dinteun Rebo ) sim abdi memang nuju teu Damel karna peure. Ti kapungkur hoyong pisan gaduh kagiatan naon bae, supaya upami huju peure teh teu ngupreuk di kamar kost wae, atawa gogoleran teu paruguh,  tapi kumaha memang kos kieu buktosna, sim abdi sanen kedul atanapi ngan ukur mengpelehe, tapi da tos ihtiar oge keukeuh we teu aya hasilna. Nya kersa teu kersa kedah kumaha deui pasrah sumarambah we kanu kawasa.
Tadinamah abditeh dinteu rebo ayeuna teh aya rencana bade ameung ka rerencangan  sakanteunan bade silaturahmi alesan namah. padahal mah nya kitu we naros-naros padameulan susuganan we kenging anu langkung sae J . Sanes padameulan anu ku abdi ayeuna di pilampah teh heunteu sae, atanapi kurang sae, namun langkung kanu di laluhurna abdi kirang satuju tah,  komo ka bapa-bapa anu hiji iyeumah, ya Alloh moal katulungan pisan panyakit nage. Keur mah sok lalangkungan perhitungan pisan, nanaon ge sagala itung-itungan, di tambih sok  boga rasa aing uyah kidul “Meuni geuleuh” ya Alloh sanes ngupat nya, da kumaha atuh sapadameulan ge tos tarerangeun da memang kawas kitu da. Kan teu di seubatkeun namina ge, jadi insya Alloh sanes ngupat nya!!
Upami aya masalah  sareng murangkalih teh sanes di papatahan payuneunna, eh malah sok wani teh di pongkeureun we, padahal mah nya upami abdi nu janteun atasanan upami leupat mah ah nyarios we payuneunna, kan sae oge nu janteun bawahan teh ngartos sareng sugan we kapayunna isineun sarung moal wani-wani nglakonan deui. Kan saena kedah silih asah silih asih silih asuh saur Urang Sunda ge, sanes silih arah silih alih silih adu.
Nya kumah-kumaha ge atuh da anjeunna nukawasa di padamelan abdi mah, keursa teu keursa kedah nurut we. Salami abdi masih milarian kasab didieu mah.
Sanes eta wae saleureus namah, di padameulan abdi teh araraneh rerencangan Dameul ge, koh urang leumbur cenah mah, tapi nembe ge saminggon atos sarareep artos nateh, duka tah di aranggo naon? Sering pisan sakedik-sakedik nambut ka sim abdi, padahal mah abdi ngalalana nya di jakarta teh. Ti kawit Tuang, cicing, sareun nu sajabana sagala mayar atanapi meser, benteun sareng rerencangan anu bumi sareng kalawargina cararakeut mah, tapi da aneh nateh masih keneh we maksa nambut artos he he he he.
Da upami di saliksik mah aya we anu janteun masalah teh aneh pisan nya, nami nage hirup meren nya pasti aya we masalah mah, komo upami di aya-ayakeun mah. Aya anu ngawih wae pajar teh gajihna alit, tapi tetep we masih di keureuyeuh, mending upami di keureuyeuhna bari teu ngawih (sanes kawih tapi ngawih/di wirid J) mah. Aya anu alim pisan upami di piwarang lembur teh, padahal mah kan lumajeung nya aya palebetan artos, tapi duka kumaha tah, sok ngagurutu/ngawih we upami di piwarang Lembur (saner lembur = kampung nya) teh, padahal mah upami mikir kitu oge, da Lembur teh karna rerencanganna teu lebet damel biasana teu damang atanapi aya acara sareng kulawargina. Namun aneh nateh keukeuh we teu ihlas sugan?? Da sok aya we cariossan nu teu raos ka manah teh Ya Alloh.
Tapi di pikir-pikir mah aneh oge sih, coba upami abdi di taros betah teu Damel teh?? Pasti abdi ngawaleur na Heunteu!! J, duka atuh da emang abdi oge asa aneh iyeu teh? Kok teu betah damel teh tapi teu karaos tos dua Warsih (2Taun) langkung abdi damel di padameulan anu ayeuna 07-11-2013 masih di lakonan keneh. Eit tosng salah sangki nya, sanes kitu teu aya udur abdi lami dameul didieu, atanapi sim abdi ngagaduhan seu eur pisan alesana, nya eta *di padameulan abdi ayeun abdi janteun Capten jadi teupati seusah upami bade Netepan iraha bae, maksad teh teu kedah nyungkeun ijin ka atasan, iraha bae mangga atuh abdi mah da teu ka talian kunanaon upami bade netepanmah. *nu janteun superpaesor abdi di padameulan ayeuna memang insya Alloh Bageur oge jalmina, si Agan iyeu tos nikah gaduh putri hiji, istrinage damel di Supermarket, saur anjeuna mah gajihnage ageungan istrina daripada anjeuna mah, da memang urang sok ngawarangkong masalah pribadi atanapi masalah padameulan, jadi nateh sagala terang nanaon ge. *anu ngagaduhan tempat dameul abdi teh jalmina insya Alloh teu rakus harta, teu makmak-meukmeuk kana artos teh, terus teu samena-mena deuih kanu janteun pagawe teh, sopan santun we da najan ka anak buah (eh maksad teh karyawana).
Najan teu satuju sareng atasaan nu hiji, sareng anak buahna anu bagean  biasa nyepeung artos, aduh ripuh pokonamah, nanaon teh aya we masalah unggal usik teh. Nepi ka sok rarieut teu puguh lah. Keur mah artosna sakeudik di tambih eta jalmi anu berpangaruh di padameulan teh kawas kitu ya Alloh lieur pisan lah pokonamah.
Kadang sok mikir kumaha upami abdi milarian deu padameulan anu sanes nya/ sanes teu sukuran kanu dipayuneun soca, tapi da kadang sok teuraos manah, asa kanyeu-nyeri manah teh, upami aya nanaon kedah laporan soalna upami teu laporang di leupatkeun, tapi upami laporan da tara aya buktosna, anggeur we kitu-kitu keneh Subhanalloh, kadang mah sok hayang ngagorowok tah maratan langit kitu supados sa alam dunya tareurangeun kituh.
Saleureus namah abdi ge kadang sok kapikiran kitu, nyakumaha kapayunna abdi tah, da tos aya rencana hoyong nikah, namun masih mikiran kumaha nya upami tos nikah, apa di kota wae sambil kuli apa mendinganan di Lembur wae sa aya-aya atanapi koreh-koreh cok? Da geuninganan usaha wae geu teu tiasa nyimpeun, asa hanjakal teu ti baheula kos kieu teh nya, ka jongjonan teuing.
Lah pokonamah daripada lalieur pararusing teupararuguh mendinganan ngalengkah we kamana anu di seratkeun kunu kawasa keunbaae lah insya Alloh aya anu sae, asal teu eureun-eureun nyungkeun ka Gusti kasaean di dunya sareung aherat “amin”

0 komentar:

Posting Komentar

BTemplates.com

Facebook  Twitter  Google+ Yahoo

Google+ Badge

Diberdayakan oleh Blogger.

Owner Blog

Salam Persahabatan, dan Salam persaudaraan.
terima Kasih Anda telah berkunjung/membaca artikel saya, kebanyakan postingan di Blog Farid Aslam ini adalah hasil karya saya, namun ada beberapa yang saya rangkum, atau saya Kumpulkan dari berbagai sumber. dan ada juga yang Sahabat kirim melalui Email, ke pada saya untuk di Posting di Blog ini. Dan Sahabat juga boleh mengirimkan Cerita (fiksi, ilmu pengetahuan, pengalaman hidup, Agama Islam dan lainnya), semuanya akan saya tampung di Blog saya ini.
sekian dan Terima kasih jadilah Manusia yang berguna bagi sesama.
wassalam
Manusia Paling amat sangat Fakir akan Rahmat Robb

Translate

Popular Posts